1. 19/09/2019

  Dit liveblog is gesloten

  De motie van wantrouwen van Geert Wilders tegen premier Rutte is verworpen. 19 Kamerleden stemden voor, 124 tegen. 

  De motie van Lilian Marijnissen (SP), waarin staat dat de lonen in het bedrijfsleven met vijf procent zouden moeten stijgen omdat ze achterblijven bij de economie en dividenduitkeringen, is aangenomen. Dat betekent dat het 'waar mogelijk' moet worden uitgevoerd. 

  Kamervoorzitter Arib bedankt alle leden voor hun deelname aan het debat, en sluit de vergadering. Het zit erop. 

  Einde van het debat en van dit liveblog over de Algemene Politieke Beschouwingen 2019.


 2. 19/09/2019

  Het debat is hervat: de Kamer stemt nu over de verschillende moties. Dat gaat vlotjes, maar daarna volgt er nog de hoofdelijke stemming over de motie van wantrouwen van Geert Wilders. Alle Kamerleden moeten daarvoor afzonderlijk van elkaar zeggen of ze voor of tegen zijn. 

 3. 19/09/2019

  Rutte is klaar, Kamervoorzitter Arib schorst tot 23.10 uur. Dan stemt de Kamer over de motie van wantrouwen van Wilders

 4. 19/09/2019

  We gaan weer verder. Premier Rutte krijgt het woord. Hij behandelt de laatste openstaande vragen en beoordeelt - wanneer aan de orde - de ingediende moties. Daarna moet er hoofdelijk gestemd worden over de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders. 

 5. 19/09/2019

  Schorsing tot 22.00 uur

  Einde van de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Schorsing tot 22.00 uur. Dan gaat het kabinet in op de ingediende moties.